Bezpieczeństwo terapii medyczną marihuaną

Czy wywiad lekarski jest niezbędny?

Po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu lekarz podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Pacjenta do terapii konopnej. Przepisze dokładne dawki, dobierze odpowiedni preparat i zaproponuje sposób przyjmowania najbardziej dogodny dla Pacjenta.

Jakie są skutki uboczne stosowania medycznej marihuany?

Istnieje możliwość wystąpienia skutków ubocznych takich jak: nudności, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca, suchość w ustach, zwiększenie uczucia senności lub zmęczenia, oraz zmienność nastrojów

Czy możliwe jest uzależnienie się od medycznej marihuany?

Należy pamiętać, że uzależnienie od marihuany medycznej może wystąpić w przypadku długofalowego stosowania substancji i jest ono zależne w dużym stopniu od indywidualnych predyspozycji organizmu. Objawy odstawienia związanie z uzależnieniem ustępują po 1-2 tygodniach od momentu zaprzestania stosowania medycznych konopi.

Czy można prowadzić samochód po zastosowaniu marihuany medycznej?

Myśląc jeszcze o bezpieczeństwie stosowania terapii marihuaną medyczną należy także dodać, że konopie medyczne, a zwłaszcza substancja THC zawarta w nich wpływa negatywnie na motorykę oraz może mieć wpływ na zmniejszenie ciśnienia w gałce ocznej, a to może spowodować, że obraz wtedy będzie zamazany i mało ostry. THC zawarte w konopiach wpływają też na pamięć krótkotrwałą, koordynację ruchową i zaburzenia percepcji.

Czy istnieją interakcje z innymi lekami?

Istnieje możliwa reakcja organizmu na połączenie terapii medycznymi konopiami z lekami. Ważne, aby lekarz podczas wizyty uwzględnił możliwości spadku skuteczności terapeutycznej lub zwiększenia działań niepożądanych stosowanych leków. Ma to związek z możliwością wywierania wpływu kannabinoidów na metabolizm leków z wielu grup, jak na przykład:
– inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol)
– makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna)
– leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, fluwoksamina)
– antagoniści wapnia (np. diltiazem, werapamil)
– cymetydyna
– antymikotyki (np. itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, mikonazol)
– inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir)
– amiodaron
– izoniazyd

Jakie są skutki prawne stosowania medycznej marihuany?

W Polsce stosowanie medycznej marihuany jest legalne od 2017 roku, a od 2019 susz jest dostępny w polskich aptekach. Kopia recepty, zaświadczenie o terapii, pudełko z suszem opatrzone etykietą z apteki oraz dokument potwierdzający zakup surowca z legalnego źródła (paragon, ewentualnie imienna faktura) są wystarczającymi dokumentami, potwierdzającymi, iż Pacjent jest objęty legalną w naszym kraju terapią konopną. Natomiast prowadzenie pojazdów mechanicznych po zażyciu marihuany medycznej, podlega przepisom kodeksu karnego (analogicznie jak prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu). Nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych po zażyciu leczniczych konopi.