POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejszy dokument dotyczy zasad ochrony prywatności użytkowników strony internetowej  https://www.gabinetkonopny.pl/ i odnosi się do przetwarzania i ochrony przez Gabinetkonopny Sp. z o.o. danych osobowych użytkowników, w tym sposobu pobierania i przetwarzania danych w postaci plików cookies podczas korzystania z tej Strony internetowej, a także danych przekazywanych przez użytkowników w związku z podejmowanymi aktywnościami, umożliwianymi przez tę Stronę internetową

DEFINICJE
Administrator danych osobowych (Administrator) – oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowy , którym jest spółka Gabinetkonopny Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, NIP: 5862364530 REGON: 388108998, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882183, e-mail: , numer tel.: (+48) 500 108 308 lub (+48) 500 108 408;
Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.
Pliki Cookie(s) – to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej.
Strona Internetowa (Serwis) – należąca do domeny Administratora strona internetowa pod adresem:  https://www.gabinetkonopny.pl/
RODO – akt prawny UE w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), który wskazuje przepisy dotyczące danych osobowych;
Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej wykorzystuje pliki Cookies, o których Użytkownik jest automatycznie informowany w momencie wizyty na Stronie Internetowej.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania Strony Internetowej, a także w celach statystycznych i prawnie uzasadnionych interesach Administratora.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika Strony Internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu Strona Internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na Stronie Internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
– Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji prywatnych z urządzenia Użytkownika.
– Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji prywatnych z urządzenia Użytkownika.

6. Administrator stosuje następujące pliki Cookie:
6.1 „niezbędne” pliki cookie – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, wśród których są:
pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć      w zakresie uwierzytelniania;
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania Strony Internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

6.2 „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej
Te pliki cookie umożliwiają zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możliwe jest mierzenie i poprawianie wydajność Strony Internetowej. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będzie wiadomo, kiedy odwiedził Stronę Internetową.

6.3 „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
Te pliki cookie umożliwiają Stronie Internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

7. Poszczególne rodzaje plików cookie zostają wskazane Użytkownikowi wraz z ustawieniem preferencji zgody.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. W każdym czasie Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookie do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookie.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora (np. wypełnienie formularza zamówienia, ustawienia wielkości czcionki, szybkość działania Strony Internetowej).

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA (Klauzula informacyjna)

1. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskiwane w toku korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniami RODO.

2. Zgodnie z art. 13-14 RODO, w ramach niniejszego dokumentu Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec osoby fizycznej, której dane przetwarza.

3. Podczas wizyty na Stronie Internetowej oraz korzystania z usług Administratora, Dane osobowe e Użytkownika jakie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii pozyskujemy, są przetwarzane w następujących celach:
3.1 w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3.2 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.3 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

4. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych Administrator korzysta przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Podczas aktywności Użytkownika w ramach wypełnia formularz rejestracji z e-wizyty (jako Pacjent) zostanie on poinformowany o tym, które ze wskazanych tam danych osobowych są:
5.1 konieczne do przekazania – jako niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy na świadczenie Usług, i w tym zakresie ich przetwarzanie będzie realizowane:
– do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy o świadczenie Usług jak wskazano w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
– gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
5.2 możliwe do przekazania – jako ułatwiające komunikację między stronami Umowy lub do innych celów wyraźnie określonych przez Świadczeniodawcę, i w tym zakresie przetwarzani będzie realizowane:
– a mocy wyrażonej zgody – w celach wyraźnie określonych, gdy Użytkownik (jako Pacjent) zostanie o poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w tym w szczególności odnosi się to do wszelkich czynności, jakie podejmuje Administrator celem zapewnienia jak najwyższego standardu Usług oraz realizacji e-wizyt – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

6. Co do zasady, zakres zbieranych przez Stronę Internetową danych osobowych zależy od aktywności wykonywanych za jej pośrednictwem przez Użytkownika i może być to: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu, data i rodzaj wizyty (wybrany Specjalista) adres IP, dane geolokalizacyjne.

7. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, jednakże co do zasady dane przetwarzane są przez czas:
7.1 świadczenia usługi przez Administratora – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych, oraz
7.2 okres niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

8. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo: dostępu do treści jego danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

9. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę lub ją wycofać należy skorzystać z przycisku „Zgody” – gdy pojawia się ona w danym miejscu w Serwisu albo skontaktować się bezpośrednio Administratorem korespondencją e-mail na adres:

10. W związku z realizacją usług poprzez Stronę Internetową, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom Administratora, odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. Co do zasady przetwarzane przez administratora dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W wyjątkowych sytuacjach takiej konieczności po stronie Administratora, może to nastąpić, i wówczas zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
11.1 współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
11.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
11.3 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

12. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny oraz zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania, a także dbając o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

13. Administrator podejmuje także wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została zmieniona i obowiązuje począwszy od 17.02.2022 r.